Materiaalit

KUVAKO-hankkeessa tuotetaan kuvia ja kuvallisia materiaaleja vastaanottokeskusten tarpeisiin. Hankkeen aikana myös kootaan ja välitetään tietoa jo olemassa olevista hyvistä käytänteistä sekä materiaaleista tilanteisiin, joissa ei ole yhteistä kieltä.

KUVAKO-hankkeessa tuotetut kuvat ja valmiit kuvalliset sanastot jaetaan Papunet.net-sivuston kautta. Papunetissä on tietoa puhetta täydentävästä ja korvaavasta kommunikoinnista kuvilla sekä materiaalia kuvakommunikointiin.

Kuvakommunikointi (Papunet)

Kuvia kommunikoinnin tueksi

Papunetin kuvapankissa on yli 20 000 kuvasymbolia kommunikoinnin tueksi.

Papunetin kuvapankki

Papunetin ruudukkopohjaisella kuvatyökalulla voi tehdä kuvallisia kommunikointisanastoja ja toimintaohjeita arjen tilanteisiin. Kuvatyökalu sisältää Papunetin kuvapankin kuvat. Siihen voi tuoda kuvia myös omista kuvatiedostoista.

Papunetin kuvatyökalu

 

 

 

Blogit