Elina Tapio (FT, yliopettaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu) kertoo videolla KUVAKO-hankkeessa tehdystä kartoitustutkimuksesta. Kartoitustutkimus tehtiin hankkeen alkuvaiheessa.

Kartoituksen tavoitteena oli selvittää, millä tavalla kuvia ja muita visuaalisia resursseja käytetään vastaanottokeskusten vuorovaikutustilanteissa erityisesti turvapaikanhaun alkuvaiheessa. Tällä videolla keskitytään vastaanottokeskusten arjen  tyypillisiin toimintaympäristöihin ja -tilanteisiin, sekä hyviin käytänteisiin, jotka tukevat vuorovaikutuksen osapuolten yhteisen ymmärryksen rakentumista.

Vuorovaikutustilanteiden tarkastelussa pyritään tilanteen kokonaisvaltaiseen huomioimiseen eli siihen, millä vuorovaikutuksen resursseilla ihmiset tekevät itseään ymmärretyksi ja ymmärtävät toisiaan. Näkökulma on multimodaalinen eli tavoitteena on huomioida kuvien lisäksi puhutun ja kirjoitetun kielen käyttöä, eleitä, ilmeitä, katsetta, kehon asentoa, pään liikettä ja muita vuorovaikutuksen resursseja.

Erityistä huomiota kiinnitetään vuorovaikutustilanteiden ympäristöön: fyysiseen ympäristöön ja myös yhdessä luotuun tilaan.

Katso video: