Kehittäminen

KUVAKO-hankkeen tavoitteena on luoda kokeilevalla ja kehittävällä toiminnalla kuvakommunikaatioon perustuvia menetelmiä. Olennainen osa hanketta on kerätä, testata ja kehittää kokeilujen avulla eteenpäin vastaanottokeskuksissa aiemmin käytössä olleita kuvia, puhevammaisten kommunikaation kehitettyjä kuvastoja ja muuta jo olemassa olevaa materiaalia.  

Kokeilujen ja kehittämisen perustana on käyttäjälähtöisyys. Tavoitteena on perustaa kokeilut tutkimustiedolle, ottaa alusta asti huomioon kohderyhmän näkemykset ja osallistaa heitä menetelmien kokeiluihin. Hankesuunnitelman mukaan tämä tapahtuu järjestämällä vastaanottokeskuksissa työpajoja, joissa menetelmiä kokeillaan ja hiotaan yhteisöllisessä prosessissa. Käytännössä työpajojen rinnalla kokeilukäyttöön on otettu myös muita kehittämisen malleja. 

Ensimmäisen hankevuoden (2017) aikana kokeiluja ja kehittämistä tehtiin kuudella tavalla. 

  1. Kuvien ja kuvallisen kommunikaation testaaminen ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskentely osana suomen kielen opetusta. Tässä kokeilussa ryhmä hankkeen toimijoita ja Humakin opiskelijoita toteutti kahdeksan kerran suomen kielen kurssin helsinkiläisessä vastaanottokeskuksessa TOISTO-menetelmää soveltaen. Menetelmästä tarkemmin: www.suomenkielisanootervetuloa.fi. 
  2. Kuvakommunikaation testaaminen ja turvapaikanhakijoiden omien kuvien tuottaminen valokuvatyöpajassa. Tässä kokeilussa hanketoimijat ja opiskelija järjestivät kolme valokuvatyöpajaa aikuisten perusopetukseen osallistuville nuorille opiskeljoille. 
  3. Kuvien tuottaminen alaikäisten turvapaikahakijoiden ja vastaanottokeskuksen työntekijän keskustelun tueksi. Tässä kokeilussa opiskelijapari keräsi ja tuotti kuvamateriaalia, jota käytettiin alaikäisen turvapaikanhakijan ja vastaanottokeskuksen työntekijän välisessä keskustelussa. Keskustelun aiheena oli alaikäisen yksin Suomeen saapuneen turvapaikanhakijan matka.
  4. Vastaanottokeskuksen opastuksen kuvittaminen. Tässä kokeilussa hankkeen toimijat ja opiskelijaryhmät valmistivat kuvallisia opasteita itäsuomalaisen vastaanottokeskuksen asukkaiden päivittäisiä toimia varten, kuten keittiön käyttöön, pyykkitupaan ja jätehuoltoon. 
  5. Kuvakorttien ja keskustelukansioiden tuottaminen. Tässä kokeilussa hanketoimijat ja opiskelijat tuottavat kuvakortteja ja muita kuvallisia materiaaleja arjen keskustelutilanteisiin, kuten asiointiin terveydenhoitajan luona ja infopisteellä. Vastaanottokeskuksista saadun palautteen perusteella kuvia muokataan edelleen ja tuotetaan uusia kuvia.
  6. Sovelluksen kehittämiseen liittyvä kartoitus ja kysely. Kokeilujen lisäksi vastaanottokeskuksissa kartoitettiin tyypillisimpiä tilanteita, joissa kuvia tarvitaan.  Kartoituksen pohjalta valikoitiin kuvia käytettäväksi sovelluksen rakentamisen ja testaamisen ensimmäisessä vaiheessa.

Kokeilujen tuloksina syntyneitä kuvia, julkaisuja ja muita raportteja on koottu välilehden “Materiaalit” alle. Hankkeen aikana kehitetyt kuvat kootaan myös Papunet-verkkopalvelun kuvapankkiin, jonne pääset tästä linkistä: PAPUNET.

Blogit