KUVAKO-hankkeen konkreettisina tuloksina syntyivät muun muassa tuhat KUVAKO-kuvaa sekä Kuvakom-sovellus. Ne luotiin alun perin tukemaan vastaanottokeskusten arjen vuorovaikutustilanteita. Kuvat sekä sovellus ovat herättäneet runsaasti eri tahojen kiinnostusta ja ne on otettu laajasti käyttöön. Erityisesti positiivista palautetta on saatu laadukkaista KUVAKO-kuvista samoin kun Kuvakom-sovelluksen saavutettavuudesta, joka tekee siitä selkeän ja helppokäyttöisen. Laadukkaiden tulosten takana on vuosien kehitystyö, jossa on osallistettu kohderyhmät mukaan hankkeen kehitystyöhön. Kiitosta on tullut myös tulosten sovellettavuudesta erilaisiin käyttöympäristöihin kuten neuvoloissa, psykologin vastaanotolla sekä ensihoidossa, joissa niitä on kokeiltu ja todettu toimiviksi. Tuloksia ja hankkeen kehityskulkua onkin ollut ilo esitellä EU-komissiolle sekä liki 200 sadalle kuulijalle hankkeen päätösseminaarissa. Tarkemmin pääset tutustumaan hankkeen tuloksiin verkkojulkaisusta, joka julkistetaan 18.12.2019.  

Hanketta on esitelty niin EU-komissiolle kuin päätösseminaarin runsaalle osanottajajoukolle.
Esimerkki hankkeen aikana tuotetusta KUVAKO-kuvasta. Tässä yhteydessä kuva tarkoittaa esittelyä.

 

Toukokuussa 2019 hanke esiteltiin EU–komission edustajille  

EU –komissio vieraili Suomessa 2019 seuraamassa EUSA-rahoituksen saaneita hankkeita.  Komissio valvoo kaikkia rahoittamiansa hankkeita. Suomessa sisäasioiden rahastojen vastuuviranomaisena toimii sisäministeriö, jonka tehtävänä on vastata rahastojen hallinnoista ja valvonnasta.  

Monitorointivierailuilla komissio tarkastelee, millä tavoin sisäministeriö toimeenpanee Suomessa AMIF- ja ISF-rahastoja, minkälaisia tuloksia hankkeissa on saavutettu ja minkälaisia hankkeita sisäministeriössä toteutetaan. Sisäministeriö valitsi KUVAKO–hankkeen yhdeksi neljästä hankkeesta, joka esiteltiin komissiolle. Monitorointivierailuilla on suuri merkitys, koska niiden perusteella – muiden valvonta ja tarkastustoimenpiteiden ohessa – komissio muodostaa kokonaisnäkemyksen siitä, kuinka hyvin rahastojen työ toimii ja etenee Suomessa. Sisäministeriön rooli hankkeessa ei ole vain valvovan, vaan myös ohjaavan ja neuvovan, viranomaisen rooli.  

 

Erityisasiantuntija Ilkka Saunamäen puheenvuoro kuultiin KUVAKO-hankkeen päätösseminaarissa.
Erityisasiantuntija Iikka Saunamäki avasi KUVAKO:n päätösseminaarin Helsingissä 3.10.2019.  Puheenvuorossa hän kuvasi hanketta sen alkuvalmisteluista tähän päivään.

Päätösseminaaria seurasi liki 200 osallistujaa    

Hankkeen päätösseminaari pidettiin 3.10.2019 Helsingissä Valkeassa talossa. Päätösseminaarissa esiteltiin hankkeen tuloksia, kuten kuvia ja Kuvakom-sovellusta, jotka ovat vapaasti kaikkien saatavilla. Seminaaria oli seuraamassa liki 200 henkilöä paikan päällä Valkeassa talossa sekä striimauksen välityksellä. Seminaari herätti kiinnostusta laaja-alaisesti, ja päivän aiheet esityksineen saivat paljon hyvää palautetta. Seminaariin osallistuneissa oli niin sovellusten kehittäjiä, graafikoita, kuvakommunikaation asiantuntijoita, eri alojen opiskelijoita kuin maahanmuuttajien parissa työskenteleviä. Hankkeen tulokset ovat laajasti sovellettavissa monenlaisiin käyttötarpeisiin, joissa henkilöillä on tarve kommunikaation tukemiseen. Seminaariin osallistunut Muistliiton edustaja kiitti päivän annista ja toteesi saaneensa seminaarista konkreettisia välineitä ja ideoita omaan työhönsä ja eteenpäin vietäväksi.  

KATSO SEMINAARI-TALLENNE KUVAKO 3.10.2019 

  

Instagram:      KUVAKO @kuvako.hanke 

                          Humak @humakuas 

Facebook:       Humanistinen Ammattikorkeakoulu 

 

Lisätietoa: 

Kuvakom-sovellus on ilmaiseksi ladattavissa Google Play -kaupasta ja App Storesta.

KUVAKO-kuvat löydät Papunetista