KUVAKO-hankkeen ajoitus tuntuu näin hankkeen loppuvaiheessa erinomaiselta. Olemme onnistuneet hankkeena tarttumaan ajankohtaiseen aiheeseen. Kuvakommunikaatio tuntuu saavan jalansijaa yhä laajemmalla kentällä. Kuvista puhutaan, ja niille on kysyntää. Olemme saaneet hankkeena yhteydenottoja kuvakommunikointiin liittyen niin terveydenhuollosta kuin koulutuspolkujen parissa työskenteleviltä ammattilaisiltakin. Olemme saaneet kentältä ideoita kuvista, jotka olisi tarpeen kuvittaa, ja joita ei vielä löydy kumppanimme Papunetin kuvapankista. Monet yhteyttä ottaneista tahoista työskentelevät maahanmuuttajien parissa.  

Uusia käyttäjäryhmiä ja käyttöympäristöjä 

Näyttää siltä, että kuvakommunikaation käyttäjäryhmät levittäytyvät yhä laajemmalle kuin kielen kehityksen haasteita kohtaavien tai puhevammaisten henkilöiden keskuuteen. Myös kuvakommunikaation käyttöympäristöt laajenevat. Jo muutama vuosi sitten Yle uutisoi siitä, kuinka päiväkodeissa käytetään kuvia työntekijöiden ja maahanmuuttajavanhempien välisissä monikulttuurisissa kohtaamisissa. Äskettäin Aamupostissa uutisoitiin kuvien käytöstä päiväkodin pihamaalla, kun hyvinkääläisissä päiväkodeissa otettiin käyttöön kiinteät kommunikointitaulut, jotka tukevat muun muassa erikielisten lasten kohtaamisia pihaleikkien parissa. Kuvat näyttävät tukevan yhä laajemmin monikulttuurisia kohtaamisia mitä moninaisimmissa ympäristöissä. 

Kuvien käyttöä maahanmuuttajatyössä ovat käsitelleet muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulun MATEAS-hanke sekä Humakin hallinnoima Baana-hanke. MATEAS-hankkeessa on tuotettu kuvallista materiaalia suomalaisen terveydenhuollon palvelutilanteista maahanmuuttajille. Baana-hanke on puolestaan tuottanut osaamis- ja ammattikuvakortteja sekä kuvallisia taskusanastoja työnhaun tueksi maahanmuuttajille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Kuvallisen materiaalin tarve monikulttuuristen vuorovaikutustilanteiden tukena on huomattu, ja kuvasto alkaakin laajentua käsittelemään yhä useampia aihealueita yhteiskunnassamme. 

Muokkautuva ja mukana kulkeva KUVAKO-kuva 

KUVAKO-hankkeen tuottamat kuvat suunniteltiin vuorovaikutuksen tueksi vastaanottokeskuksiin. Kuvat käsittelevät aiheiltaan muun muassa turvapaikkaprosessia sekä elämää vastaanottokeskuksessa. Kaikki hankkeessa tuotetut kuvat voidaan ottaa käyttöön mihin tahansa muuhun toimintaympäristöön, ja siten hankkeessa tuotetut kuvat voivat toimittaa viestinnällistä tehtäväänsä missä tahansa. Papunetin kuvatyökalun avulla kuvan yhteydessä esiintyvä sana voidaan muuttaa tai poistaa, mikä mahdollistaa sen, ettei kuvankäytön tarvitse rajautua vain tiettyyn kontekstiin, vaan sama kuva voi representoida eli edustaa lukuisia eri merkityksiä.  

Papunetissa olevia KUVAKO-kuvia ja kaikkia muitakin kuvia saa käyttää vapaasti epäkaupallisiin tarkoituksiin. Myös kuvien muokkaaminen on sallittua tietyin ehdoin. Kuvaa muokkaamalla ja kuvaa monipuolisesti käyttämällä ovat kuvankäytön mahdollisuudet lähes rajattomat. Maahanmuuttajatyöhön erinomaisesti soveltuvat kulttuurieroja, uskontoja ja suomalaista yhteiskuntaa käsittelevät KUVAKO-kuvat ovat käytettävissä maksutta niin Kuvakom-sovelluksessa kuin Papunetin kuvapankissakin. Sekä kuvapankista että Kuvakom-sovelluksesta kuvat ovat helposti löydettävissä. Taskussa kulkevassa kännykässä Kuvakom-kuvat ovat aina saatavilla, mikä madaltaa kynnystä ottaa kuvat osaksi viestintää. Sovelluksen kuvia voi käyttää niin kasvokkaisissa kohtaamisissa kuin sosiaalisessa mediassakin, johon kuvat voi jakaa sovelluksesta suoraan.

Kun työskentelin hankesuunnittelijana vastaanottokeskuksessa, huomasin ihmisten luovuuden vuorovaikutustilanteissa, joissa heillä ei ole keskustelukumppanin kanssa yhteistä kieltä. Jos ihmisellä on riittävä motivaatio jonkin asian ilmaisemiseen, hän etsii kyllä keinot sen ilmaisemiseen. Keinoja voi olla esimerkiksi kaverin käyttäminen tulkkina tai sopivan kuvan etsiminen verkosta. On kuitenkin tilanteita, joissa keinoja ei ole tai niiden käyttämiseen ei riitä voimia. Tällainen kuormittava tilanne voi olla esimerkiksi venyvä turvapaikkaprosessi, ja sen mukanaan tuoma uupumus ja väsymys. Kuormittavan tilanteen lisäksi viestien muodostamisen esteenä voi olla myös kirjoitustaidon puute – kuviahan haetaan verkosta usein hakusanojen avulla. Kuvakom-mobiilisovellus on osaltaan helpottamassa tätä haastetta: KUVAKO-kuvat löytyvät visuaalisista kategorioista, eikä kuvien käyttöön tarvita luku- tai kirjoitustaitoa. Tämän lisäksi Kuvakomin etuna on se, että käyttäjällä on yhdellä silmäyksellä nähtävillä useita kuvia, mikä helpottaa sopivan kuvan löytämistä. 

Artikkelikuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, KUVAKO

Lähteet:

Aamuposti 2019. Suomen ensimmäiset kommunikointitaulut asennettiin Hangonsillan ja Martinkaaren päiväkoteihin: ”Lapset voivat jutella, vaikkei ole yhteistä kieltä”. https://www.aamuposti.fi/artikkeli/820349-suomen-ensimmaiset-kommunikointitaulut-asennettiin-hangonsillan-ja-martinkaaren?fbclid=IwAR05azuPSN1o5h_qlG0pK6y0v8wguz6ocbNSbUky4YgpHc-ZBs5hln03nsc. Viitattu 26.11.2019. 

Yle 2015. Maahanmuuttajien kanssa kommunikointi vaikeaa jo päiväkodeissa: “Vanhemmille näytetään kuvia”. https://yle.fi/uutiset/3-7958390. Viitattu 26.11.2019.