Kuvakom-mobiilisovellus on ollut ladattavissa ilmaiseksi sovelluskaupoissa lokakuusta 2019 lähtien. Sovelluksen on ladannut kuluneiden parin kuukauden aikana melkein 3.000 henkilöä. Suomessa suurin osa Kuvakomin käyttäjistä on suomenkielisiä n. 90%. Muut käyttäjät ovat englannin- ruotsin-, venäjän- ja arabiankielisiä.

Kuvakom-sovellus on tarkoitettu kommunikoinnin tueksi, kun kommunikaatiota tuetaan kuvilla, ilmeillä, eleillä, visuaalisin keinoin, niin sanotusti multimodaalisilla keinoilla. Kuvalla voi viitata asiaan ja se on keino havainnollistaa keskusteltavan aiheen sisältöä, jonka ymmärtäminen yhteisen kielen puuttuessa on vaikeaa. KUVAKO-hankkeessa sovellus ja KUVAKO–kuvat on kehitetty vastaanottoprosessin alkuvaiheen arjen tilanteisiin, kun henkilöillä on vaikeuksia ymmärtää toisiaan yhteisen kielen puuttuessa. 

Kuvakom-sovellus jo monipuolisessa käytössä

KUVAKO-kuvia on helppo käyttää, sillä ne löytyvät Papunetistä.
Erilaisia toimintaa kuvaavia kuvavaihtoehtoja. Kuvat ovat KUVAKO-hankkeessa tuotettuja KUVAKO-kuvia, jotka ovat maksutta käytössä Papunetin kautta.

Sovellus on ollut käytössä vasta lyhyen aikaa, mutta olemme saaneet käyttäjiltä hyvää palautetta. Kuvakom on koettu helppokäyttöiseksi ja irrallisia kuvia tai kuvakansioita miellyttävämmäksi käyttää. Sovellus on sovelluskaupoista ilmaiseksi ladattavissa, joten sen käyttöönotto on helppoa. KUVAKO-kuvat on koettu sovelluksessa laadukkaiksi ja selkeiksi. Palautteen perusteella näyttää myös siltä, että sovellus sopii hyvin moneen käyttötarpeeseen, vaikka se on kehitetty vastaanottokeskusten tarpeisiin. KUVAKO-kuvia ja sovellusta on käytetty muun muassa kommunikaation tukena neuvoloissa, puheterapeuttien työssä sekä ensihoidossa. 

KUVAKO –kuvat on otettu käyttöön myös terveydenhuollossa. Katso myös: https://tikonen.fi/aiheet/uutisia/kuvakom-mobiilisovellus-sopii-muillekin-kuin-maahanmuuttajille/. 

Kuvakom-sovelluksessa on mahdollista lähettää kuvia sähköpostilla, Whatsappilla tai tekstiviestinä. Viesteihin voi kuvan lisäksi kirjoittaa tekstiä. Sovellus toimii siten, että siellä voi ottaa esille kuvan kerrallaan tai useita kuvia voi kerätä samalle aukeamalle piirtotilaan. Sovellukseen voi tuoda omia kuvia ja yhdistellä niitä muihin kuviin.  Piirtotilaan saa siirrettyä pelkät kuvat myös ilman niihin liittyvää tekstiä.  Käyttäjä voi nimetä kuvia halutulla kielellä. 

Hankkeessa kehitetyt 1.000 kuvaa on jaoteltu Kuvakomsovelluksessa 15 aihepiiriin eli pääkategoriaan, ja osa niistä on jaettu alakategorioihin. Pääkategorioita ovat Turvapaikka ja VOK (Vastaanottokeskus), Terveys, Tunteet, Raha, Tekemiset, Suomessa, Liikenne ja matkustaminen, Maat ja kielet, Ruoka, Uskonto, Henkilöt, Aika ja Kuvaviestintä. Kysymykset ja pikaviesti -luokassa löytyy kysymyssana-kuvia (milloin, minne, missä, paljonko, kenen kanssa). 

Kuvakomin ja KUVAKO-kuvien taustalla on ollut pitkäjänteinen kehitystyö. Tuhat kuvaa pohjaavat sanastotyöhön, jossa kerättiin suomalaisen vastaanottoprosessin alkuvaiheen tilanteisiin liittyvää sanastoa. Sanastoa on kerätty vastaanottokeskusten työntekijöiltä, turvapaikanhakijoilta sekä vapaaehtoistoimijoilta, jotka toimivat vastaanottokeskuksissaSanastonkeruun pohjalta hankkeen graafikko on piirtänyt KUVAKO-kuvat, joita on testattu ja edelleen kehitetty yhteistyössä hankkeen kohderyhmien kanssa.   

Suv Pylvänen johdatteli Kuvakom-sovelluksen kehitystyön vaiheisiin.
Hankkeen seminaarissa 3.10.2019 Suvi Pylvänen kertoi Kuvakomin kehitystyöstä.

Saavutettavuus kehitystyön lähtökohtana 

KUVAKO-hankkeessa on ollut pyrkimyksenä huomioida saavutettavuus niin kielellisesti kuin teknisesti kaikessa sen toiminnoissaHankkeen toteuttajakumppani Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen arvion mukaan noin 650.000-750.000 ihmistä on vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta kielellisten vaikeuksiensa vuoksi, jos kieleen ja ymmärrettävyyteen ei kiinnitetä huomiota.   https://www.kehitysvammaliitto.fi/uusi-selkokielen-opas-on-monipuolinen-tietopaketti-kielen-helpottamisesta-ja-kielellisesta-saavutettavuudesta/  

Hankkeessa kehitetty Kuvakom-sovellus on saavutettavuuskriteeristön mukainen. Saavutettavuus palvelee kaikkia ja saavutettava sovellusta on helpompi käyttää ja ymmärtää kuin tavallinen.  Teknisestä saavutettavuusohjeistuksista on luettavissa Papunetin sivustolta: https://papunet.net/saavutettavuus/laki-digitaalisten-palvelujen-tarjoamisesta 

Perehdy kielelliseen saavutettavuuteen ja selkokieleen:

//www.kehitysvammaliitto.fi/uusi-selkokielen-opas-on-monipuolinen-tietopaketti-kielen-helpottamisesta-ja-kielellisesta-saavutettavuudesta/

 

Ongelmatilanetta voi kuvan avulla ilmaista vaikka näin. Kuva on esimerkki KUVAKO-kuvasta.
Esimerkki: KUVAKO–kuva, joka kuvaa ongelmatilannetta.

 

Palaute auttaa kehittämään  

Kuvakom-sovelluksesta voi antaa palautetta sovelluskauppojen kommenttikentän avulla. Otamme mielellämme vastaan lisää palautetta sovelluksen toimivuudesta. Voit antaa palautetta ja   kehittämisehdotuksesi sovelluksesta kommenttikenttään, niin se saavuttaa kehittäjät. Hanke päättyy tammikuussa 2020, jonka jälkeen hankkeessa kehitettyjen tulosten ylläpidosta vastaa Kehitysvammaliiton saavutettavuusyksikön Papunet.  Palautetta voi lähettää myös Papunetiin palautelomakkeella tai sähköpostilla.

Lisätiedon äärelle

KUVAKO-kuvat Papunetissa 

Suvin Pylväsen koko esitys KUVAKO-hankkeen päätösseminaarin seminaaritallenteen loppuosasta  SEMINAARI-TALLENNE KUVAKO 3.10.2019 (video YouTubessa)