Kuvamateriaalia haastattelutilanteisiin

Tulkkiopiskelijat Johanna Eskelinen ja Sari Kivimäki tekivät kesällä 2017 tulkkiopintoihinsa kuuluvan harjoittelun KUVAKO-hankkeessa. Tehtävänä oli tuottaa kuvakommunikaatiomateriaalia haastattelutilanteeseen, jossa Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita haastatellaan heidän tulomatkastaan. Kuvamateriaalin tuottaminen lähti liikkeelle sanastotyöstä, jossa kartoitettiin haastatteluun tarvittavaa sanastoa. Alkuvaiheessa mietittiin, kuinka suurella kuvamäärällä haastattelut toteutetaan ja selvitettiin, mitä kuvamateriaalia on jo valmiiksi saatavilla, mikä vaatii muokkaamista ja mitä on piirrettävä kokonaan itse. Alla on linkki kuvakommunikaatiomateriaalin tekemisestä kertovaan videoon. Videolla selviää, mitä tarkoitetaan kuvamateriaalin kulttuurisella kohdentamisella ja millä tavalla jo valmista kuvamateriaalia muokattiin vastaamaan paremmin haastatteluiden aihetta. Videolla kerrotaan myös, kuinka piirustustyö toteutettiin teknisesti ja millaista kuvamateriaalia jatkossa toivotaan tuotettavan.

KUVAKO – Kuvamateriaalia haastattelutilanteeseen
https://youtu.be/2tn7flLlWoE

Seuraavassa vaiheessa Eskelinen ja Kivimäki saivat tehtäväkseen kokeilla tuottamansa kuvakommunikaatiomateriaalin käyttöä haastattelutilanteessa. Aiheena haastattelussa oli siis turvapaikanhakijoiden tulomatka Suomeen. Taustalla kuvamateriaalin hyödyntämisessä on ajatus, että kuvat kommunikaatiokeinona antavat kieltä osaamattomalle henkilölle keinon ilmaista itseään, vaikuttaa omiin asioihinsa, tulla ymmärretyksi ja ymmärtää, mitä hänelle puhutaan. Alla olevasta linkistä avautuu video, jossa kerrotaan haastatteluihin valmistautumisesta ja niiden toteutuksesta, muun muassa haastattelussa käytetyistä muista kommunikaatiota tukevista elementeistä. Videolla Johanna ja Sari kertovat myös, miltä tilanne tuntui ja miten he sen kokivat, ja millaisia huomioita toteutetusta kuvamateriaalista saatiin.

KUVAKO – Kuvat haastattelun tukena
https://youtu.be/2KlakZKYRhk

 

Johanna Eskelinen, Sari Kivimäki (2017)

Edit 15.2.2018: Uutisartikkelin otsikko, videolinkit ja videoiden kuvaukset on päivitetty.
Edit 12.4.2018: Videolinkit päivitetty.