Marja Eskel & Erja Anttonen (toim.) KUVAKO – kuvakommunikaatio arjen tukena vastaanottokeskuksissa -teos

Kuvakommunikaatio arjen tukena

Miten toimia tilanteessa, jossa sinulla ja keskustelukumppanillasi ei ole yhteistä kieltä?

Vastaanottoprosessin alkuvaiheen työssä yhteisen kielen puuttuminen tuo haasteita arjen kommunikaatiotilanteisiin. KUVAKO –hankkeen pohjalta laaditusta julkaisusta löytyy konkreettisia vinkkejä ja toimintamalleja tilanteisiin, joissa ymmärtäminen ja ymmärretyksi tuleminen onnistuvat parhaiten.

KUVAKO – kuvakommunikaatio arjen tukena vastaanottokeskuksissa -teos rakentuu yhdeksästä artikkelista, joissa  kerrotaan, millä tavoin hankkeessa lähdettiin ratkaisemaan ongelmaa, joka syntyy kun vastaanottoprosessin alkuvaiheessa henkilöillä ei ole yhteistä kieltä eikä tulkkia saatavilla. Artikkelien kirjoittajat ovat KUVAKO-hankkeessa työskennelleitä asiantuntijoita Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (Xamk),  Kehitysvammaliitosta ja Pohjois-Savon opistosta.

KUVAKO -hankkeen keskeisiä toimintoja ja tuloksia ovat hankkeen aikana laadittu mittava kuvamateriaalipankki sekä mobiilisovellus, Kuvakom. Tuotokset on kehitetty vastaanottokeskusten tarpeisiin, mutta niitä on otettu käyttöön laajemmin. Palautetta hankkeen tuloksista ovat antaneet muun muassa neuvolat ja sairaanhoidon ammattilaiset, joiden testaamina Kuvakomin on todettu soveltuvan erinomaisesti arjen eri tilanteisiin.

Teoksessa kirjoittajat kuvaavat, millä tavoin  KUVAKO-hanke ryhtyi ratkaisemaan yhteisen kielen puuttumisen ongelmaa, mitä tehtiin, mitä opittiin ja miten kuvallisuutta hyödyntäviin ratkaisuihin päädyttiin.

 

KUVAKO – Kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa

KUVAKO-hankkeen tavoitteena oli kehittää kuvakommunikaatiota arjen tilanteisiin, joissa turvapaikanhakijoilla ja vastaanottokeskuksen työntekijöillä ei ole yhteistä kieltä. KUVAKO:n päätyttyä hankkeen tuotosten ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vastaa Papunet. Hankkeen materiaalit löytyvät Papunetin sivustolta ja Kuvakom-sovellus on ladattavissa ilmaiseksi sovelluskaupoista.

”KUVAKO-hankkeessa kehitetyt kuvat ja Kuvakom-sovellus mahdollistavat entistä tasavertaisemmat mahdollisuudet kommunikointiin, ilmaista omia ajatuksiaan ja saada tietoa, mikä on jokaisen meidän laillinen oikeus.”

Voit lukea julkaisun täältä: KUVAKO – kuvakommunikaatio arjen tukena vastaanottokeskuksissa

Antoisia lukuhetkiä!

 

Kuvassa KUVAKO-hankkeen kuvakommunikaation tueksi tehty hahmo on puettu jouluiseen tonttupukuun.
KUVAKO-tonttu toivottaa Hyvää Joulua kaikille!

Marja Eskel, KUVAKO –hankkeen projektipäällikkö