Kuvamateriaalia haastattelutilanteisiin

Tulkkiopiskelijat Johanna Eskelinen ja Sari Kivimäki tekivät kesällä 2017 tulkkiopintoihinsa kuuluvan harjoittelun KUVAKO-hankkeessa. Tehtävänä oli tuottaa kuvakommunikaatiomateriaalia haastattelutilanteeseen, jossa Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita haastatellaan heidän tulomatkastaan. Kuvamateriaalin tuottaminen lähti liikkeelle sanastotyöstä, jossa kartoitettiin haastatteluun tarvittavaa sanastoa. Alkuvaiheessa mietittiin, kuinka suurella kuvamäärällä haastattelut toteutetaan ja selvitettiin, mitä kuvamateriaalia on jo valmiiksi saatavilla, mikä vaatii muokkaamista ja mitä […]

Viittomakielen tulkkauksen opiskelijat mukana KUVAKO-hankkeessa

Kaksi neljännen vuoden viittomakielen tulkkauksen opiskelijaa, Johanna Eskelinen ja Sari Kivimäki päättivät, että kesä 2017 on opiskelun aikaa. Molemmat suuntautuvat opinnoissaan puhevammaistulkkaukseen. Millaista opiskelu KUVAKO-hankkeessa oli? Suoritimme kesäopintoja KUVAKO-hankkeessa. Hankkeessa pyritään ratkaisemaan kommunikoinnin ongelma silloin, kun yhteinen kieli puuttuu. KUVAKO-hankkeessa keskitytään erityisesti turvapaikanhakijoiden alkuvaiheen kommunikoinnin ongelmien ratkaisemiseen. Vieraassa maassa ilman yhteistä kieltä on äärimmäisen haastavaa […]