Viittomakielen tulkkauksen opiskelijat mukana KUVAKO-hankkeessa

Kaksi neljännen vuoden viittomakielen tulkkauksen opiskelijaa, Johanna Eskelinen ja Sari Kivimäki päättivät, että kesä 2017 on opiskelun aikaa. Molemmat suuntautuvat opinnoissaan puhevammaistulkkaukseen. Millaista opiskelu KUVAKO-hankkeessa oli? Suoritimme kesäopintoja KUVAKO-hankkeessa. Hankkeessa pyritään ratkaisemaan kommunikoinnin ongelma silloin, kun yhteinen kieli puuttuu. KUVAKO-hankkeessa keskitytään erityisesti turvapaikanhakijoiden alkuvaiheen kommunikoinnin ongelmien ratkaisemiseen. Vieraassa maassa ilman yhteistä kieltä on äärimmäisen haastavaa […]