KUVAKO-hanke

KUVAKO – kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa on kolmivuotinen hanke (2017-2020). Sen tavoitteena on kehittää kuvakommunikaatiota arjen tilanteisiin, joissa turvapaikanhakijoilla ja vastaanottokeskuksen työntekijöillä ei ole yhteistä kieltä. 

Hankkeessa keskitytään vastaanottokeskuksissa tapahtuviin arkisiin kommunikaatiotilanteisiin vastaanoton alkuvaiheessa, kun turvapaikanhakijat saapuvat keskuksiin. Hankkeen aikana tutkitaan, kokeillaan ja kehitetään Papunet-verkkopalvelun kuvien soveltuvuutta vastaanottokeskuksissa. Tavoitteena on koota ja yhtenäistää aiemmin vastaanottokeskusten käytössä olleita kuvia ja luoda uusia. Hankkeessa kokeiltuja ja edelleen kehitettyjä kuvia voidaan käyttää myös tulkkauksen tukena. KUVAKO-hankkeen yhtenä tuotoksena on helppokäyttöinen kuvakommunikaatioon perustuva mobiilisovellus, joka on kaikkien saatavilla.

KUVAKO on Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, jota rahoittaa EUSA (Euroopan unionin sisäasioiden rahastot). Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Kehitysvammaliitto, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Savon opisto ry. KUVAKO:n päätyttyä hankkeen tuotosten ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vastaa Papunet.