Maahanmuuttajista koostuva testiryhmä pääsi testaamaan lähes valmista kuvakommunikaatiosovellusta omissa puhelimissaan maaliskuun 2019 aikana

KUVAKO-hankkeessa on kehitetty kuvakommunikaatiosovellusta vuoden verran, jonka  avulla maahanmuuttajat voisivat helposti löytää kuvia käsitteille ja sanoille kommunikaatiotilanteissa, joissa yhteistä kieltä ei ole.

Prosessin alkuvaiheessa kartoitettiin kohderyhmää ja käyttötilanteita. Varhaisten prototyyppien ja niiden testauksen perusteella sovellukselle luotiin runko, jonka pohjalta sitä on voitu kehittää eteen päin (lue blogikirjoitus sovelluksen ensimmäisistä vaiheista) ja määrittää muutamia keskeisimpiä toiminnallisuuksia, joita sovelluksessa tulisi olla: sovelluksella pitäisi pystyä selaamaan kuvia helposti, omasta puhelimesta pitäisi pystyä lisäämään kuvia, kuviin pitäisi pystyä tekemään merkintöjä ja luotuja kuvia pitäisi pystyä tallentamaan ja jakamaan.

Suunnitteluvaiheessa myös mietittiin mahdollisuutta lisätä videoita, valmiita kommunikaatiopohjia, erilaisia näkymiä eri kohderyhmille ja äänivastineita kuville. Jotta sovellus vastaisi kuitenkin tärkeimpään tarkoitukseensa eli kuvakommunikaation, sovelluksen kehityksessä päädyttiin keskittymään olennaisimpiin toimintoihin. Mahdollisissa jatkohankkeissa toiminnallisuutta voitaisiin jatkaa ja laajentaa.

Sovellukseen rungoksi muodostui kuvakategoriat, jotka kaikki näkyvät pääsivulla. Kategoriaa painamalla sen alle avautuu kyseisen kategorian kuvat, jotka tarpeen mukaan on vielä laitettu alakategorioihin. Kuvaa painamalla sen saa isommaksi ja vietyä tilaan, jossa sen päälle voi laittaa kieltomerkin, piirtää tai kirjoittaa sekä tallentaa lopputuloksen omiin kuviin.

 

Tältä näyttää KUVAKO-sovelluksen päänäkymä, josta kuvia pääsee selaamaan.
Kuvako-sovelluksen päänäkymä, jossa kuvia voi selata.

Ensimmäistä mobiilialustoilla toimivaa versiota sovelluksesta päästiin testaamaan Pohjois Savon opistolla elokuussa 2018. Osallistujia oli yhteensä 12, jotka oli jaettu tulkkausta helpottamaan darin, somalian ja arabian kielisiin ryhmiin. Osallistujat tulivat ryhmissä pöydän ääreen. Jokainen sai puhelimen tai tabletin, jossa sovellusta sai testata. Osallistujille annettiin tehtäviä, joita heidän piti sovelluksella tehdä. Testaustilanteesta ja siinä ilmenneistä huomioista sovellustiimi kirjoitti muistiinpanoja jatkotyöstämistä varten. Testaajia myös haastateltiin lopussa heidän kokemuksestaan.

Osallistujat pitivät sovelluksesta ja sen käyttö koettiin suhteellisen helpoksi. Osallistujat tykkäsivät mahdollisuudesta piirtää ja kuvien selaus koettiin helppona. Haastavana koettiin kuvien vieminen piirtotilaan. Moni toivoi, että kuvan saisi täppäämällä suuremmaksi, mikä testausvaiheessa ei vielä ollut toiminnassa. Lähes kaikki osallistujat toivoivat myös suomenkielistä vastinetta kuvien yhteyteen.

Näiden testauksessa tulleiden parannusehdotusten myötä sovellusta on jatkokehitetty syksyn 2018 ajan. Jatkokehityksen aikana sovelluksen väliaikaiset kuvitukset ja ikonit saatiin vaihdettua sovellukselle räätälöityihin ja käyttöliittymä sai paremman ulkoasun. Sovellukseen on myös saatu hankkeessa kuvitettuja oikeita kuvasisältöjä.

Sovellus on nyt valmiina pilotointivaiheeseen, jossa testaukseen valitut maahanmuuttajat pääsevät lataamaan sen omaan puhelimeensa ja käyttämään sitä muutaman viikon ajan. Tältä ajalta sovellus kerää anonyymia tietoa mm. siitä, että mitä kuvia ja kuvakategorioita testaushenkilöt ovat käyttäneet, kuinka usein he ovat sovellusta käyttäneet ja kuinka kauan kerralla. Osallistujia on myös haastateltu heidän käyttökokemuksistaan, jonka perusteella sovellukseen on päästy tekemään viimeisiä muokkauksia.

Sovellus on valmis ja ladattavissa kaikille alkukesällä 2019 iPhone ja Android puhelimille.

Sovelluksen näkymiä
Näkymiä sovelluksesta: kuvakategoriat, avattu kuvakategoria, kanvasnäkymä, tallennetut kuvat ja kuvien hakutoiminto.

Voit tutustua sovellukseen videolla (kesto: 0:26)

 

Suvi Pylvänen ja Teemu Järvisalo

Kirjoittajista Suvi Pylvänen toimii lehtorina ja Teemu Järivsalo TKI-asiantuntijana XAMK:n Kouvolan kampuksella. He ovat molemmat mukana kehittämässä KUVAKO-hankkeessa tuotettavaa kuvakommunikaatiosovellusta.