Kuvakommunikaatiomenetelmän käyttö valokuvatyöpajoissa

KUVAKO-hanke toteutti Pohjois-Savon opistolla alkuvaiheen perusopetuksen ryhmälle (aipe) kolmen kerran mittaisen valokuvatyöpajan loka-marraskuussa 2017. Valokuvatyöpajoihin osallistui yhteensä yksitoista aipe-opiskelijaa opettajansa kanssa. Opiskelijoiden suomen kielen taito oli vähäinen. Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori Erja Anttonen vastasi valokuvatyöpajojen toiminnasta. Toisen vuosikurssin tulkkiopiskelija Myoe Aung toimi opettajan ja opiskelijaryhmän välisessä kommunikaatiossa kuvatulkkina. Kuvien avulla selvennettiin ja syvennettiin yhteistä ymmärrystä sekä […]

Viittomakielen tulkkauksen opiskelijat mukana KUVAKO-hankkeessa

Kaksi neljännen vuoden viittomakielen tulkkauksen opiskelijaa, Johanna Eskelinen ja Sari Kivimäki päättivät, että kesä 2017 on opiskelun aikaa. Molemmat suuntautuvat opinnoissaan puhevammaistulkkaukseen. Millaista opiskelu KUVAKO-hankkeessa oli? Suoritimme kesäopintoja KUVAKO-hankkeessa. Hankkeessa pyritään ratkaisemaan kommunikoinnin ongelma silloin, kun yhteinen kieli puuttuu. KUVAKO-hankkeessa keskitytään erityisesti turvapaikanhakijoiden alkuvaiheen kommunikoinnin ongelmien ratkaisemiseen. Vieraassa maassa ilman yhteistä kieltä on äärimmäisen haastavaa […]