Materiaalit

KUVAKO-hankkeen yhtenä tehtävänä on tuottaa kuvia ja muita kommunikointia tukevia materiaaleja vastaanottokeskusten tarpeisiin. Hankkeen aikana myös kootaan ja välitetään tietoa jo olemassa olevista hyvistä käytänteistä sekä materiaaleista tilanteisiin, joissa ei ole yhteistä kieltä.

KUVAKO-hankkeessa tuotetut kuvat ja kuvalliset materiaalit jaetaan Papunet.net-sivuston kautta. Papunetissä on tietoa sekä materiaalia puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin. Kuvapankin lisäksi Papunetissä on kuvatyökalu, jolla voi tehdä kuvallisia sanastoja kommunikoinnin tueksi.

Kuvia

KUVAKO-kuvat Papunetin kuvapankissa

Papunetin kuvapankki

Papunetin kuvatyökalu

Toisto-kuvat Papunetin kuvapankissa (Suomen kieli sanoo tervetuloa -hanke)

Kuvallisia sanastoja

Papunetin materiaaleissa on valmiita sekä muokattavia kuvallisia sanastoja, joita eri tahot ovat tuottaneet maahanmuuttajien kommunikoinnin tueksi. Osiossa julkaistaan myös KUVAKO-hankkeessa valmistuvat kuvalliset materiaalit.

Papunetin kuvalliset materiaalit maahanmuuttajille