Kuvakommunikaatiomenetelmän käyttö valokuvatyöpajoissa

KUVAKO-hanke toteutti Pohjois-Savon opistolla alkuvaiheen perusopetuksen ryhmälle (aipe) kolmen kerran mittaisen valokuvatyöpajan loka-marraskuussa 2017. Valokuvatyöpajoihin osallistui yhteensä yksitoista aipe-opiskelijaa opettajansa kanssa. Opiskelijoiden suomen kielen taito oli vähäinen. Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori Erja Anttonen vastasi valokuvatyöpajojen toiminnasta. Toisen vuosikurssin tulkkiopiskelija Myoe Aung toimi opettajan ja opiskelijaryhmän välisessä kommunikaatiossa kuvatulkkina. Kuvien avulla selvennettiin ja syvennettiin yhteistä ymmärrystä sekä […]