Kuvamateriaalia haastattelutilanteisiin

Tulkkiopiskelijat Johanna Eskelinen ja Sari Kivimäki tekivät kesällä 2017 tulkkiopintoihinsa kuuluvan harjoittelun KUVAKO-hankkeessa. Tehtävänä oli tuottaa kuvakommunikaatiomateriaalia haastattelutilanteeseen, jossa Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita haastatellaan heidän tulomatkastaan. Kuvamateriaalin tuottaminen lähti liikkeelle sanastotyöstä, jossa kartoitettiin haastatteluun tarvittavaa sanastoa. Alkuvaiheessa mietittiin, kuinka suurella kuvamäärällä haastattelut toteutetaan ja selvitettiin, mitä kuvamateriaalia on jo valmiiksi saatavilla, mikä vaatii muokkaamista ja mitä […]